Bibla Shqiptaro Italiane

Price: 7.99 USD
You get the ePub DRM-free!

Title: Bibla Shqiptaro Italiane
Subtitle: Bibla Shqiptare 1884 - La Bibbia Riveduta 1924
Series: Parallel Bible Halseth Albanian (No. 17)
ISBN: 9788233917920
Sku: alb-itriv-pv

Description:

Ky i Biblës së Studimit përmban Bibla Shqiptare (1884) dhe La Bibbia Riveduta 1924 përkthim paralel. Ka 173 770 referenca dhe tregon 2 formate të Biblës. Përfshihet Bibla Shqiptare 1884 dhe La Bibbia Riveduta 1924 e formatuar në lexim dhe lundrim të thjeshtë ose për më shkurt, Navi-format. Këtu do të gjeni çdo varg të shkruar në rend alb-itriv paralel. Përfshin një kopje të plotë, te ndarë dhe jo në paralel, për Bibla Shqiptare 1884 dhe La Bibbia Riveduta 1924, versionin tekst-në-fjalë (tts) në mënyrë qe aparati juaj të lexojë Biblën për ju.

Si funksionon navigimi i përgjithshëm i Biblës:

 • Një Testament ka një indeks në librat e tij.
 • Formati TTS liston librat dhe kapitujt pas indeksit të librit.
 • Testamentet referojne njeri tjetrin në indeksin e librit.
 • Cdo liber ka një reference në Testamentin të cilit i përket.
 • Cdo liber ka një reference të librit të kaluar ose te rradhës.
 • Cdo liber ka një indeks të kapitujve të tij.
 • Cdo kapitull ka një reference të librit të cilit i përket.
 • Cdo kapitull ka nje reference per kapitullin e kaluar ose të rradhës.
 • Cdo kapitull ka një indeks në verset e tij.
 • Cdo kapitull në formatin TTS përmban një referencë të kapitullit në formatin Nav.
 • Cdo verse ka një numër dhe një referencë për kapitullin të cilit i përket.
 • Cdo verse fillon në një rresht të ri për tu lexuar më mirë.
 • Në formatin TTS numri i versit nuk tregohet.
 • Cdo reference në një indeks ju dergon të vendndodhja.
 • Tabela e Integruar e Përmbajtjes përmban një referencë të të gjithë librave në çdo format.

Ne besojmë se kemi ndërtuar një nga më të mirët, nëse jo navigimi më i mirë nuk mund të gjendet në një libër të tillë si ky! Mund te kesh çdo varg në majë të gishtave te tu dhe është i përkryer për kërkim të shpejtë. Dhe kombinimi i Bibla Shqiptare 1884 dhe La Bibbia Riveduta 1924 dhe navigimi i tij e bejne kete ebook unik.

Shënim që Teksti-në-Fjalë (TTS) varet nga pajisja në pajisje. Disa pajisje nuk e suportojnë. Të tjera suportojnë vetëm një gjuhë ndërsa të tjera shumë gjuhë. Gjuha e përdorur për TTS në këtë ebook është Shqiptar.


You can also buy this title from: