Ελληνική - Ιταλική Βίβλος

Price: 7.99 USD
You get the ePub DRM-free!

Title: Ελληνική - Ιταλική Βίβλος
Subtitle: Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 - Giovanni Diodati 1603
Series: Parallel Bible Halseth Greek (No. 18)
ISBN: 9788233907006
Sku: grk-igd-pv

Description:

Αυτή η Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) και Giovanni Diodati Bibbia (1603) παράλληλη περιέχει μετάφραση. Έχει 173,765 παραπομπές και δείχνει 2 μορφές της Βίβλου. Περιλαμβάνει την Νεοελληνική Αγία Γραφή και Giovanni Diodati Bibbia σχηματοποιημένη σε μια φιλική προς ανάγνωση και πλοήγηση μορφή, ή εν συντομία την Πλοηγο-μορφή. Εδώ θα βρείτε κάθε στίχο τυπωμένο παράλληλα στη grk-igd σειρά. Περιλαμβάνει ένα πλήρες, ξεχωριστό και όχι παράλληλο, αντίγραφο της Νεοελληνική Αγία Γραφή και Giovanni Diodati Bibbia, κατασκευασμένο για κείμενο-σε-ομιλία (κσο), ώστε η συσκευή σας να μπορεί να διαβάσει τη Βίβλο δυνατά για εσάς.

Πώς λειτουργεί ο γενικός Πλοηγός της Βίβλου:

 • Κάθε Διαθήκη έχει περιεχόμενα για τα βιβλία της.
 • Η μορφή ΚΣΟ ταξινομεί βιβλία και κεφάλαια σύμφωνα με το ευρετήριο του βιβλίου.
 • Οι Διαθήκες παραπέμπουν η μία στην άλλη στο ευρετήριο του βιβλίου.
 • Κάθε βιβλίο παραπέμπει στη Διαθήκη στην οποία ανήκει.
 • Κάθε βιβλίο παραπέμπει στο προηγούμενο ή/και το επόμενο βιβλίο.
 • Κάθε βιβλίο έχει ευρετήριο των κεφαλαίων του.
 • Κάθε κεφάλαιο παραπέμπει στο βιβλίο στο οποίο ανήκει.
 • Κάθε κεφάλαιο παραπέμπει στο προηγούμενο ή/και στο επόμενο κεφάλαιο.
 • Κάθε κεφάλαιο έχει ευρετήριο για τους στίχους του.
 • Κάθε κεφάλαιο στο ΚΣΟ παραπέμπει στο ίδιο κεφάλαιο στην Πλοηγο-μορφή.
 • Κάθε στίχος είναι αριθμημένος και παραπέμπει στο κεφάλαιο στο οποίο ανήκει.
 • Κάθε στίχος ξεκινά σε καινούρια γραμμή για καλύτερη ικανότητα ανάγνωσης.
 • Στη μορφή ΚΣΟ δεν φαίνονται οι αριθμοί των στίχων.
 • Οποιαδήποτε παραπομπή στο ευρετήριο σας πηγαίνει στην τοποθεσία.
 • Ο Ενσωματωμένος πίνακας περιεχομένων παραπέμπει σε όλα τα βιβλία με όλες τις μορφές.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν από τους καλύτερους αν όχι τον καλύτερο πλοηγό που μπορεί να βρεθεί σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σαν κι αυτό! Φέρνει κάθε στίχο στην άκρη των δακτύλων σας και είναι τέλειος για μία γρήγορη αναζήτηση. Και ο συνδυασμός των Νεοελληνική Αγία Γραφή και Giovanni Diodati Bibbia, και του πλοηγού του κάνουν αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο μοναδικό.

Σημειώστε ότι η υποστήριξη Κείμενο-Σε-Ομιλία (ΚΣΟ) ποικίλλει από συσκευή σε συσκευή. Μερικές συσκευές δεν την υποστηρίζουν. Άλλες υποστηρίζουν μόνο μία γλώσσα και άλλες υποστηρίζουν πολλές γλώσσες. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για το ΚΣΟ σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι τα Ελληνικά.


You can also buy this title from: